قطره (ای از زندگی یک درگیر کامپیوتر) اکثر آدمها فکر می کنند با بقیه فرق دارند و غیرعادی هستند.پس هرکسی که فکر می کند که غیرعادی است ،عادی است.من هم عادی هستم .البته بچه که بودم فکر می کردم عادی نخواهم بود و یه کاری خواهم کرد برای بشریت مهم و به درد بخور باشه. .......................... بودن یا نبودن خیلی مهم است ولی چگونه بودن مهم تر .انسانها دو دسته هستند.انسانهای عاقل كه با دنیا كنار می ایند و انسانهایی كه تلاش می كنند دنیا را تغییر بدهند.و تمام پیشرفتهای بشری مدیون تلاشهای این دسته است. شما كدوم دسته هستید؟ ............................ ارزش هر ادمی به تولیدات اوست.بیاید محتوای خوب تولید كنیم. ارزش هر ادمی به تاثیری است كه روی دیگران و جامعه می گذارد.بیاید برای یكدیگر انگیزه باشیم.انگیزه برای پیشرفت.بیاید سالم رقابت كنیم. شمابرای پیشرفت فقط به انگیزه و همت نیاز دارید هرچقدر زندگی سخت باشد شما سخت ترید.مشكلی كه شما رانكشد شمارا قوی تر می كند. امروز اولین روز از بقیه عمر شماست. ............................... زندگی چون گل سرخی ست.پر از خار وپر از برگ و پر از عطر لطیف.یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند. من یك دسته گل سرخ بر بالای یك تپه نیستم.بوته اری هستم در ته یك دره.ولی می خواهم بهترین خار دنیا باشم. ...................... ویادتان باشد چه فكر كنی كه میتوانی و چه فكر كنی كه نمی توانی در هر دوصورت درست فكر كرده ای. ......................................... مدارک من در کامپیوتر: CCNP ROUTE+SWITCH,Mcse,security+,VMware,C#,Sql server,Web Design,Kldst,امنیت سروروهک و امنیت و چنتا چیر کوچولو موچولوی دیگه که یادم نیست.( محض خودنمایی و ریا عرض شد) برای مشاوره تخصصی می توانید با شماره 09127013197 فرمایید http://ncep.mihanblog.com 2018-12-12T09:27:02+01:00 text/html 2018-11-01T15:05:27+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری استارت کردن اراکل http://ncep.mihanblog.com/post/1502 <div>اگه اراکل استارت نشده است بروید به یوزر روت و بعد به یوزر اراکل</div><div><br></div><div style="direction: ltr;">su -</div><div style="direction: ltr;">su oracle</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;">cd /home/oracle</div><div style="direction: ltr;">&nbsp;./db_env</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;">در صورتیکه نتوانستید فایل db_env را اجرا کنید محتویات انرا دستی اجرا کنید. برای اینکه مطمئن شوید توانسته اید یا خیر از دستور زیر استفاده کنید</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: ltr;">echo $ORACLE_HOME</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: rtl;">بعد از اجرا موفقیت امیز می توانید دستورات&nbsp; زیر را اجرا کنید<br></div><div><br></div><div style="direction: ltr;">sqlplus / as sysdba</div><div style="direction: ltr;">startup</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: rtl;">باید اراکل mount شود و open شود<br></div> text/html 2018-11-01T14:59:28+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری زمان و تاریخ در سی شارپ http://ncep.mihanblog.com/post/1501 <div> زمان و تاریخ در سی شارپ ساید کمی پیچیده باشد.</div><div>شاید هم برای من اینطوری بوده است. ولی ساده است. شما می توانید از مقدار</div><div> DateTime.Now.GetDateTimeFormats('T')[2]</div><div>برای زمان و از مقدار</div><div>DateTime.Now.GetDateTimeFormats('d')[2]<br></div><div><br></div><div>هم برای تاریخ استفاده کنید.</div><div><br></div><div>به تابع زیر نگاه کنید</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="direction: ltr;">&nbsp;string a = "";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; foreach (var item in DateTime.Now.GetDateTimeFormats('T'))<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a += item+"\n";<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: rtl;">مقدار T می تواند با مقادیر زیادی جایگزین شود که شرح ان در ادرس زیر اماده است:</div><div style="direction: rtl;">https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/standard-date-and-time-format-strings?view=netframework-4.7.2</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;">این دوتا دستور هم هست :</div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: ltr;">&nbsp;LocalDateBox.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LocalTimeBox.Text = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss");<br></div><div style="direction: rtl;"><br></div> text/html 2018-08-23T13:39:50+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری 'Newtonsoft.Json' already has a dependency defined for 'Microsoft.CSharp'. http://ncep.mihanblog.com/post/1500 <div> در صورتیکه در زمان نصب پکیج Newtonsoft.Json&nbsp; در ویژوال استادیو 2012 به ارور <br></div><div><br></div><div>Newtonsoft.Json' already has a dependency defined for 'Microsoft.CSharp'.</div><div><br></div><div>برخورد کردید ، یک راه ساده که جواب می ده نصب دستی یک نسخه گایین تر پکیج است با دستور زیر <br></div><div><br></div><div><pre class="default prettyprint prettyprinted" style=""><code><span class="pln">PM</span><span class="pun">&gt;</span><span class="pln"> </span><span class="typ">Install</span><span class="pun">-</span><span class="typ">Package</span><span class="pln"> </span><span class="typ">Newtonsoft</span><span class="pun">.</span><span class="typ">Json</span><span class="pln"> </span><span class="pun">-</span><span class="typ">Version</span><span class="pln"> </span><span class="lit">9.0</span><span class="pun">.</span><span class="lit">1</span></code></pre></div> text/html 2018-08-20T08:02:39+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری راه حل No exports were found that match the constraint http://ncep.mihanblog.com/post/1499 <div> در صورتیکه خواستید پروژه ای را در سی شارپ c# اجرا کنید و یا تعریف کنید و با پیغام :</div><div><br></div><div style="direction: ltr;">Microsoft Visual Studio<br>---------------------------<br>No exports were found that match the constraint: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ContractName&nbsp;&nbsp;&nbsp; Microsoft.VisualStudio.Text.ITextDocumentFactoryService<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RequiredTypeIdentity&nbsp;&nbsp;&nbsp; Microsoft.VisualStudio.Text.ITextDocumentFactoryService</div><div><br></div><div><br></div><div>مواجه شدید ، راه حلی که من توی نت پیدا کردم و جواب داد : پاک کردن محتویات ادرس :</div><div style="direction: ltr;">%LocalAppData%\Microsoft\VisualStudio\11.0\ComponentModelCache</div><div style="direction: rtl;">است<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>موفق باشید<br></div> text/html 2018-08-18T12:13:53+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری شبکه پرداخت ق1 ( تعاریف ) http://ncep.mihanblog.com/post/1498 <div>اگر همت باشد می خواهم کمی در مورد شبکه پرداخت و قوانین و اصطلاحات آن صحبت کنم. اطلاعات بسیار کمی در این باره منشتر شده است و عموما سینه به سینه منتقل می شود.</div><div><br></div><div>مطالب این مقاله ها اطلاعات شخصی و تجربه های من است و ممکن است اشتباه باشد. ممنون می شوم راهنمایی کنید.<br></div><div><br></div><div>دنیای تراکنش ، دنیای بسیار جالبی است. بیش از آنکه فکر کنید بزرگ و پیچیده است و هر روز می شود در آن مطلبی یاد گرفت. برای خود منکه اینگونه بوده است.</div><div><br></div><div>در ابتدا چند تعریف :</div><div>1- ابزار پرداخت : به هر وسیله الکترونیکی که بوسیله آن بتوان پول پرداخت کرد ، ابزار پرداخت گفته می شود. ولی منظور من بیشتر ابزار پرداخت مبتنی بر کارت بانکی است. یعنی هر وسیله الکترونیکی که بوسیله ان بتوان از کارت بانکی خود پول کم کنیم و به شخص دیگری منتقل کنیم و بابت ان خدمات دریافت کنیم.</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس منظور من در این متون در مورد ابزار پرداخت ، ابزار پرداخت کارتی است. به ابزار پرداخت درگاه پرداخت هم گفته می شود.<br></div><div><br></div><div>2- شرکت پی اس پی یا شرکت پرداخت : شرکتی که اطلاعات کارت مشتری را از ابزار پرداخت دریافت کرده و از طریق شبکه پرداخت از حساب مشتری در بانک عامل کم می کند تا توسط شاپرک یا شتاب به حساب پذیرنده واریز شود.</div><div><br></div><div>3- پذیرنده : کسی است که خدمات ارائه می کند. لذا پول بعد از کم شدن از&nbsp; حساب صاحب کارت باید به حساب او واریز شود.</div><div><br></div><div>4- شبکه پرداخت : جدا از لینکهای ارتباطی ، مهمترین اجزا شبکه پرداخت دو شرکت شاپرک و شتاب هستند که رابطه بین شرکتهای پرداخت و بانکهای عامل هستند.</div><div><br></div><div>5- بانک عامل : بانکی که حساب صاحب کارت و یا حساب متصل به کارت در آن قرار دارد و فقط این بانک است که می تواند دستور برداشت از حساب صاحب کارت را صادر نماید.</div><div><br></div><div>6- شرکت شاپرک : شرکتی است زیرمجوعه بانک مرکزی که به شرکتهای پرداخت مجوز می دهد. شرکتهای پرداخت به شرکت شاپرک متصل هستند و تمام درخواست های مربوطه را به شرکت شاپرک ارسال می نمایند. عمده قوانین شرکتهای پرداخت توسط شاپرک تدوین می گردد.</div><div><br></div><div><br></div><div>7- شرکت شتاب : این شرکت نیز زیر مجموعه بانک مرکزی می باشد و به بانکها متصل است. دستورات برداشت از حساب را از شاپرک دریافت کرده و به بانک ها می دهد. <br></div><div><br></div><div>8- <br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-16T12:23:16+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری اجرای query با sqlplus http://ncep.mihanblog.com/post/1497 <div align="right">یه پستی تو موضوع دیتابیس دارم که توش به نحوه اجرای دستور sqlplus و کانکت شدن به دیتابیس بصورت مستقیم نوشتم.</div><div align="right">حالا می خوام یه کم بیشتر بنویسم</div><div align="right"><br></div><div align="right">شما می توانید یک query را در یک فایل ذخیره کنید و اون رو با یه خط کامند اجرا کنید. حتما اون یه خط را هم تو یک اسکریپت بزارید و اون اسکریپت رو هم cron tab بکنید</div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right">برای اجرای یک فایل با sqlplus باید روش زیر را بکا رببرید</div><div align="right">ابتدا دستورات را در یک فایل با هر پسوندی ذخیره می کنید. مثلا test.sql</div><div align="right">مثال :</div><div align="left"><br></div><div align="left">select sysdate from dual;</div><div align="left">exit;</div><div><br></div><div>بعد که فایل رو ذخیره کردید به نام test.sql&nbsp;&nbsp; دستور زیر را می نویسید یا تو یه بچ فایل ذخیره می کنید</div><div><br></div><div>sqlplus username/password@dbname @test.sql</div><div><br></div><div><br></div><div>که در اینجا dbname اسمی است که در tnsnames.ora&nbsp; سیستمی که قرار است وصل شود قرار دارد.<br></div> text/html 2018-07-08T05:32:47+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری پرورش تیلا پیا http://ncep.mihanblog.com/post/1496 مشکل اول خرید و تهیه بچه ماهی تیلاپیا زنده بود. بچه ماهی به تعداد کم کسی نمی دهد وباید پکهای 500 تایی و یا 1000 تایی بخرید. در این تعداد قیمت حدودا 400 تا 500 تومن دانه ای است.<br>&nbsp;ولی خوب من گیر نیاوردم<br><br>تا اینکه یک نفر در کرج گفت من دارم و دانه ای چهار هزار تومن سایز بزرگ را بهت می دهم.<br><br>رفتم کرج تا هم پرورش ماهی اش را ببینم وهم حضوری بگیرم( شاید بهتر بود که برایم می فرستاد)<br>در هر صورت پرورش ماهی اش را دیدم.<br><br>و حدود سی و پنج عدد ماهی در سایز بزرگ خریدم. طبق گفته فروشنده حدودا نصفشون هم ماده بودند. <br><br>به نا به تجربه و چیزهایی که شنیده بودم متوقع بودم که فروشنده اکسیژن به مخزن ماهی ها بزند. ولی فروشنده می گفت نیازی نیست. واینها بدون تلفات خواهند بود و اکسیژن نمی خواهند. <br><br>منم باور کردم و راه انفتادم امدم تهران و در کمال تعجب و ناباوری دیدم که 27 عدد از ماهی ها مرده اند.<br><br>فعلا زنده ها را ریخته ام در یک اکواریوم تا ببینم ه می شود. ولی تجربه خوبی نبود<br> text/html 2018-07-08T04:33:10+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری تجربه من در پرورش ورمی کمپوست http://ncep.mihanblog.com/post/1495 ورمی کمپوست یعنی تبدیل زباله به خاک و کود.<br>یعنی اینکه ما زباله های غذایی مثل اشغال میوه و نون و حتی زباله های حیوانی مثل پهن گاو و فضولات جانواران را بدهیم به یکسری کرم خاکی و اینها بخورند و تجزیه کنند و حاصل بشود خاک حاصلخیز و خوب برای گلدان وباغ و کشاورزی<br><br>اگر ورمی کمپوست را سرچ کنید کلی اطلاعات مفید و تکمیلی می یابید.<br><br>من نمی خوام اون اطلاعات را اینجا کپی کنم. خودتون برید بخونید. ولی می خوام تجربیات خودم رو بگم<br><br>1- کرمهای ورمی کمپوست&nbsp; کم غذا هستند و خیلی غذا نمی خوردند. لذا اگه یه خورده غذا زیاد بریزید ، غذاها خورده نمی شن و گندیده می شن<br><br>2- درسته کرمها رطوبت رو دوست دارند ولی اگه رطوبت زیاد بشه کرمها می میرند. اصلا کرمها تحمل اب رو ندارند. و خفه می شن.<br><br>3- زیاد نباید به کرمها رسیدگی کنی . زیاد که رسیدگی کنید خود به خود زیاد بهشون غذا می دهید و خود به خود می گنده و از بین می رند<br><br>4- سعی کنید حتما در چند ظرف مستقل کرم داشته باشید و غذاهای مختلف را تو ظرفهای مختلف تست کنید که اگه یکسری شون از بین رفتند یکسری دیگه بمونند.<br><br>5- وقتی غذای جدید و یا زیاد بهشون می دید بهشون زود زود سر بزنید تا اگه غذاها گندید و کرمها خواستند به فنا برند متوجه بشید.<br><br>6- درسته گفتم زیاد رسیدگی نکنید ولی اگه بتونید هی هوا دهی بکنید ، چون از گندیدگی جلوگیری می کنه ، براشون خوبه.<br><br>&nbsp;امیدوارم هر روز بیشتر از قبل کرم داشته باشید وکرمها تون نمی رند. تا دلتون نسوزه<br><br><br>پی نوشت : من الان یه دل سوخته واقعی واقعی ام. کلی کرمهام جدیدا مردند.<br> text/html 2018-07-03T10:29:48+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری سوئیچ پرداخت http://ncep.mihanblog.com/post/1494 <p>سوئیچ پرداخت یک برنامه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="نرم‌افزاری">نرم‌افزاری</a> است که بر روی حداقل یک <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1" class="mw-disambig" title="سرور">سرور</a> نصب می‌شود. این نرم‌افزار عموماً به یک <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3" class="mw-redirect" title="دیتابیس">دیتابیس</a> برای کار کردن و نوشتن اطلاعات نیاز دارد. </p><p>وظیفه اصلی سوئیچ پرداخت انجام <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4" class="mw-disambig" title="تراکنش">تراکنش</a> پرداخت است. </p><p>پروسه پرداخت چون اهمیت مالی دارد یک پروسه بسیار دقیق و حساب شده‌است و همه موارد مرتبط با خطاها در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و همواره سعی می‌گردد بهبود داده شود و جلوی روشهای <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="تقلب مالی (صفحه وجود ندارد)">تقلب مالی</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="پولشویی">پولشویی</a> در آن گرفته شود. </p><p>متولی اصلی نظارت بر پرداخت در ایران بانک مرکزی است که بوسیله شبکه شتاب و شبکه شاپرک بر آن نظارت می‌کند. </p><p><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8" class="mw-redirect" title="شبکه شتاب">شبکه شتاب</a> بر روی نقل و انتقال پول در <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سیستم بانکی (صفحه وجود ندارد)">سیستم بانکی</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="شبکه شاپرک (صفحه وجود ندارد)">شبکه شاپرک</a> بر روی <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="نقل و انتقال پول (صفحه وجود ندارد)">نقل و انتقال پول</a> در شبکه شرکتهای <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خدمات پرداخت (صفحه وجود ندارد)">خدمات پرداخت</a> که اصطلاحاً <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/PSP" class="mw-redirect" title="PSP">PSP</a> نامیده می‌شوند و عموماً در ان تراکنشهای مبتنی بر <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="کارتهای بانکی (صفحه وجود ندارد)">کارتهای بانکی</a> رد و بدل می‌شود نظارت می‌کند <br></p><p><br></p><p>انواع سوئیچ پرداخت <br></p><ol><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ پذیرندگی (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ پذیرندگی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ صادرکنندگی (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ صادرکنندگی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ شاپرک (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ شاپرک</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ شتاب (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ شتاب</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_Authorizer&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ Authorizer (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ Authorizer</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86_Interchange&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سوئیچ Interchange (صفحه وجود ندارد)">سوئیچ Interchange</a></li></ol><p><br></p><p><br></p><p>سوئیچ پرداخت زمانی عملیاتی محسوب می‌شود که به سوئیچ شرکت شاپرک متصل باشد وبرای اینکار باید از شرکت شاپرک و بانک مرکزی مجوز دریافت کند. </p><p>هم‌اکنون در ایران ۱۲ شرکت از شرکت شاپرک مجوز دریافت کرده‌اند: </p> <ol><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86" title="پرداخت الکترونیک سامان">پرداخت الکترونیک سامان</a> یا سامان کیش</li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="آسان پرداخت پرشین (صفحه وجود ندارد)">آسان پرداخت پرشین</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سایان کارت (صفحه وجود ندارد)">سایان کارت</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="به پرداخت ملت (صفحه وجود ندارد)">به پرداخت ملت</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="پرداخت الکترونیک پاسارگاد (صفحه وجود ندارد)">پرداخت الکترونیک پاسارگاد</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="پرداخت نوین آرین (صفحه وجود ندارد)">پرداخت نوین آرین</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="تجارت الکترونیک پارسیان">تجارت الکترونیک پارسیان</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="پرداخت الکترونیک سداد (صفحه وجود ندارد)">پرداخت الکترونیک سداد</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="الکترونیک کارت دماوند (صفحه وجود ندارد)">الکترونیک کارت دماوند</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A2%D9%88%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="فن آوا کارت (صفحه وجود ندارد)">فن آوا کارت</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="کارت اعتباری ایران کیش (صفحه وجود ندارد)">کارت اعتباری ایران کیش</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مبنا کارت آریا (صفحه وجود ندارد)">مبنا کارت آریا</a></li></ol> text/html 2018-05-22T12:41:03+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری نصب ssl رایگان http://ncep.mihanblog.com/post/1493 در صورتیکه نیاز به ssl&nbsp; رایگان داشتید سایت زیر سایت مناسبی است<br>https://www.sslforfree.com<br><br>بعد از مشخص کردن نام سایت دوتا فایل به ما می دهد که باید در ادرس هایی که خواسته اپلود کنیم. بعد از اپلود سرتیفیکیت&nbsp;&nbsp; certificate را تحویل می دهد.<br><br><br>سرتیفیکیت سه قسمت دارد و هر یک را باید در قسمت خودش وارد کرد<br> text/html 2018-05-22T12:16:11+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری ست کردن وب هوک setwebhook http://ncep.mihanblog.com/post/1492 بعد از اینکه ربات جدید خود را از طریق botfather&nbsp; ثبت کردید و یک تو کن گرفتید باید برای اینکه پیامهای ربات را دریافت کنید در ابتدا از طریق وبهوک webhook که یک تابع است انرا ست و ادرس دهی کنید.<br><br>شکل دستور به فرم زیر است:<br><br><p style="text-align: center;">https://api.telegram.org/bot&lt;TOKEN&gt;/setwebhook?url=YOUR_URL</p><p align="right"><br></p><p align="right">فقط یادمان باشد که YOUR_URL باید https باشد</p><p align="right">بعد از ست کردن ادرس باید گاسخ اکی دریافت کنیم و همچنین با دستور <br></p>https://api.telegram.org/bot&lt;TOKEN&gt;/getWebhookinfo<br>&nbsp;می توانید اطلاعات را بصورت جیسون دریافت کنید که در ان ارروری نباید باشد<br> text/html 2018-05-12T13:26:13+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری حذف پسورد فایلهای پاور پوینت http://ncep.mihanblog.com/post/1491 فایلهای پاور پوینت دارای پسوند ppt هستند ولی می توان انها را با پسوند pps هم ذخیره کرد و خود به خود در نسخه های جدید با پسوند های pptx و ppsx&nbsp; ذخیره می شوند.<br><br>حال برای ویرایش و حذف پسورد آنها چکار می شود کرد؟<br><br>اول اینکه برای ویرایش فایلهای ppsx&nbsp; و یا pps می توان آنها را بوسیله پاورپوینت باز کرد.یعنی اول نرم افزار پاور پوینت رو باز می کنیم و بعد از گزینه open فایل pps&nbsp; و یا ppsx را انتخاب کرده و ویرایش می کنیم.<br><br>ولی ممکن است فایل پسورد داشته باشد که این قسمت سخت قضیه است. من خودم دنبال راه حل موضوع بودم و چیزی پیدا نکردم. ممکن هم هست راه حلش باشد و من پیدا نکرده باشم. ولی من راه حل ابداعی خودم را که امتحان کردم و جواب داد را تقدیم شما می کنم . امیدوارم به دردتون بخوره.<br><br>1- در ابتدا یک کپی از فایل ppsx تهیه می کنیم. سپس پسوند فایل ppsx را به zip تغییر می دهیم. بعد می بینیم که با کلیک بر روی آن باز می شود و چند فولدر و فایل می شود.<br><br>2- بصورت کامل آنرا از فشرده سازی خارج می کنیم.( البته من اینکار را برای راحتی کار خودم کردم. ممکن است بعد که حرفه&nbsp; ای شدید بتوانید در همان فایل فشرده تغییرات را اعمال کنید و ذخیره کنید)<br><br>3- در داخل فایلهایی که اکسترکت کرده اید. یه فولدری هست به نام&nbsp; ppt. در داخل اون فولدر یک فایل هست به نام presentation.xml<br><br>4- فایل presentation.xml را با یک ادیتور خوب باز می کنید.<br><br>5- حدودا انتهای فایل&nbsp; یک تگی وجود دارد p:modifyVerifier که که با نگاه به ان هم توانید ببینید که کلید رمزنگاری و روش های ان در ان نوشته شده است و تگ بعد از ان p:extLst&nbsp; است. <br><br>6- تگ p:modifyVerifier&nbsp;&nbsp; را تا انتهایش و قبل از تگ p:extLst&nbsp; انتخاب کرده و پاک می کنید. بعد فایل را سیو می کنید. و از ادیتور خارج می شوید.<br><br>7- تمام محتویات پوشه را انتخاب می کنید و فشرده می کنید.( با پسوند zip )<br><br>8- پسوند zip را به پسوند ppsx تغییر می دهید.<br><br>9- پاور پوینت را باز کرده و اجرا می کنیم و سپس با open فایل مورد نظر را باز می کنیم. اگر همه چیز درست انجام شده باشد دیگر پسورد نمی خواهد و همه چیز قابل تغییر است<br><br>موفق با شید<br><br><br><br> text/html 2018-04-18T12:42:53+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری جستجو در یک فایل http://ncep.mihanblog.com/post/1490 جستجو در یک فایل در لینوکس به روشهای مختلف انجام می گردد<br><br>من می خوام یه روش خاص رو بگم<br><br>اول از دستور wc -l&nbsp; می توان برای دست اوردن تعداد خطوط یک فایل استفاده کرد<br><br>سپس با دستور grep -n word file&nbsp; متوان شماره خطی را که کلمه word در فایل file است را پیدا کنی<br><br>مثلا فرض کنیم اولین بار در خط شماره 1000 است<br><br>می توانیم با دستور&nbsp; head -1000 file&gt;file2 &nbsp; هزار خط اول را برداریم و بریزیم توی یک فایلی. یا اگر کل فایل 3000 خط بود با دستور tail -2000 file &gt; file2<br><br>از خط هزار تا اخر را بریزیم توی فایل <br><br><br>موفق باشید<br> text/html 2018-02-27T08:02:22+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری دانلود رایگان سوالات کارشناسی رسمی دادگستری http://ncep.mihanblog.com/post/1489 <br>سلام از لینک های&nbsp; زیر می توانید سوالات کارشناسی رسمی دادگستری را به رایگان دانلود کنید.<br>لازم به ذکر است که ظاهرا دو منبع سوال و دو مرکز ازمون گیر وجود&nbsp; دارد که من هردو برای دانلود می گذارم. ولی اونیکه این دوره مد نظر است لینک اول است<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8320477768/karshenasi_computer.zip.html" target="_blank" title="">لینک دانلود سوالات 81-83-85-90-93</a><br><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8320478384/computer_84_90_Compressed.pdf.html" target="_blank" title="">لینک دانلود سوالات 84-90</a><br> text/html 2018-02-17T14:00:47+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری معرفی یک ربات سودمند http://ncep.mihanblog.com/post/1488 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به جرات می توان گفت که شبکه اجتماعی تلگرام امروزه محبوب ترین شبکه اجتماعی کشور است و قابلیتهای منحصر بفردی هم دارد که در شبکه های دیگر به این صورت پیاده سازی نشده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک از قابلیتها امکان ایجاد و توسعه ربات های تلگرامی است. برخلاف تبلیغات افراد ناآگاه که سعی کردند رباتها را ابزاری برای هک جلوه دهند ، رباتها ابزاری مفید برای تعامل با کاربران و ایجاد سرویسهای مناسب هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">لازم به ذکر است که رباتها هیچ توانایی برای هک کردن ندارند ، هیچ دسترسی ناخواسته ای ایجاد نمی کنند و هیچ خطری برای کاربران ندارند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی از نقاط قوت و یا ضعف رباتها هم در این است که تا شما انها را استارت نکرده باشید ، نمی توانند هیچ پیامی را برای شما ارسال کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این مطلب می خواهیم یک ربات مناسب را به شما معرفی کنیم. رباتی که در صورت استفاده از ان می توان به عنوان ابزاری برای ساماندهی روابط در تلگرام از آن استفاده کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مشکلی که در روابط دنیای مجازی وجود دارد، عدم اعتماد به حرفهای طرف مقابل است. همچنین مشکل عدم آگاهی نیز وجود دارد. که این دو موجب می شود که نتوانیم به صحت اطلاعات طرف مقابل اعتماد کنیم و یا آنها را رد کنیم . بازرترین مثال این است که یک فرد متاهل می تواند خود را مجرد معرفی کند و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و یا اینکه یک مرد یا دختر می تواند همزمان با چند نفر طوری چت کند و برخورد کند که هریک فرد کنند فقط قصد ازدواج با انها را دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ربات </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Nazanin;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>@REL_CHECK_BOT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای جلوگیری از این کار است. این ربات می تواند تا حدی روابط موازی را کاهش دهد و یا حداقل در مورد ان به افراد آگاهی بخشی کند.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Nazanin;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>روش کار این ربات به این صورت است که شما در ابتدا عضو این ربات می شوید. همسر و یا دوست خود را نیز عضو این ربات می کنید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سپس نوع رابطه خود را با طرف مقابل به ربات اعلام می کند. ربات یک پیام به شخص مقابل می دهد و از ایشان تایید می گیرد. اگر فرد مقابل تایید کند این رابطه ثبت می شود و قابل استعلام خواهد بود. اگر تایید نکند و تکذیب کند ، شخص اول می فهمد که ریگی به کفش طرف مقابل است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">رابطه های قابل تایید در این ربات عبارت است از : دوست ساده، دوست اجتماعی ، رفیق فابریک، ازدواج سفید، نامزد، عقد کرده ، همسر، همسر و مادر بچه ها و همسر سابق است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این ربات برای کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند نیز بسیار مفید است و ابزاری است برای سنجش مقدار علاقه و جدیت طرف مقابل در رابطه. در صورتیکه طرف مقابل خود را خیلی جدی نشان می دهد ولی حاضر نمی شود در ربات این را ثبت کند، یعنی انقدر که می گوید جدی نیست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و در صورتیکه ثبت کند ، دیگر نمی تواند به کس دیگری هم این را بگوید چون آن شخص می تواند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با استعلام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مشخصه و ویژگی که در این ربات برای استعلام و ثبت رابطه استفاده می شود ، شماره تلفن است. زیرا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ثابت ترین ویژگی فرد در تلگرام است. و البته لازم به ذکر است که این ربات نمی تواند جلوی همه انواع خیانتها و کلکها را بگیرد. مثلا اگر فرد شماره تلفن خود را عوض کند و یا چند خط داشته باشد ، ازین ربات کاری بر نمی آید. بلکه فقط می تواند استعلام خط هایی را که دارد بدهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برنامه نویس این ربات در نظر دارد قابلیتهایی مثل دوست یابی برای کسانیکه با هیچکس در رابطه نیستند و یا ارائه استعلام دقیق تر ، زمانیکه استعلام کننده خودش در رابطه با فرد استعلام شونده است بکند. البته این برنامه اینده تیم طراحی است.</span></p> <a href="http://t.me/rel_check_bot" target="_blank" title="">ادرس ربات&nbsp;</a>