اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

مثال هایی از متد های رشته ها (ادامه)

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-07:02 ب.ظ


در این قسمت، به ادامه ارائۀ نمونه های بیشتری از متد های رشته ها می پردازیم.

یادآوری: براکت ها (کروشه ها) نشانگر آرگومانهای اختیاری هستند.

str.join(iterable )

این متد، یک رشته را برمی گرداند که الحاق رشته ها در iterable است. اگر هیچ مقدار غیر رشته ای در iterable وجود نداشت، یک TypeError مطرح می شود که شامل اشیاء بایت ها است. جداکننده  بین عناصر این متد وجود دارد.

>>> sign = "+"                                  

>>> my_list = ["One", "Two", "Three", "Four"]   

>>> new_string = sign.join(my_list)      
>>> new_string

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'One+Two+Three+Four'

str.ljust(width[, fillchar])

این متد، رشته چپ چین شده به طول width را برمی گرداند. Padding با استفاده از fillchar مشخص شده انجام می شود (بطور پیش فرض Space  است). اگر width کمتر یا مساوی با len(s) باشد، رشته اصلی برگردانده می شود.

>>> my_string = "unjustified text"                        # Create a String

>>> new_string = my_string.ljust(2*len(my_string), "X")   # left justify, fit within 2*len of string, fill with X

>>> new_string                                      

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'unjustified textXXXXXXXXXXXXXXXX'

str.lower()

این متد، یک کپی از رشته که تمام کاراکترهای آن تبدیل به حروف کوچک شده را برمی گرداند.

>>> my_string = "sTrInG mEtHoDs"               # Create a String

>>> new_string = my_string.lower()             # Return the lowercased string

>>> new_string                                 # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'string methods'

str.lstrip([chars])

این متد، یک کپی از رشته را با حذف کاراکترهای پیشین مشخص شده برمی گرداند. آرگومان chars مشخص کننده مجموعه کاراکترهایی است که باید حذف شوند. اگر برای chars کاراکتری تعیین نشده باشد، آرگومان chars بطور پیش فرض فضای خالی را حذف می کند. آرگومان chars یک پیشوند نیست; تاحدی تمام ترکیبات مقادیر آن جزئی هستند.

>>> my_string = "   python is fun"     # Notices the whitespaces

>>> new_string = my_string.lstrip()    # strip leading characters & return

>>> new_string                         # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'python is fun'

str.replace(old, new[, count])

این متد، یک کپی از رشته را با زیررشته new تعیین شده به جای کاراکترهای Old معین شده به تعداد مشخص برمی گرداند. اگر آرگومان اختیاری  Countداده شود، جایگزینی فقط به تعداد اولین موارد موجود انجام می شود.

>>> my_string = "we love python very very much"     # Notice there are five spaces in the string

>>> new_string = my_string.replace(" ", "Z", 3)     # Replace first 3 white spaces with 'Z' & return

>>> new_string                                      # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت خواهد بود:

'weZloveZpythonZvery very much'

str.rfind(sub[, start[, end]])

این متد، بالاترین ایندکس در رشته را برمی  گرداند که در آن زیررشته sub یافت می شود به طوری که sub در s[start:end] موجود است. start و end آرگومانهای اختیاری هستند. اگر sub یافت نشود،این متد 1- را برمی گرداند.

>>> my_string = "we love python"        # Create a String

>>> my_index = my_string.rfind('o')     # Return the highest index at which the substring was found

>>> my_index                            # Check to see what was returned   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

12

str.rindex(sub[, start[, end]])

این متد، مشابهrfind()  عمل می کند اما هنگامی که زیررشته sub یافت نشود، ValueError می دهد.

str.split(sep=None, maxsplit=-1)

این متد، با استفاده از sep  بعنوان رشته جداکننده، لیستی از کلمات در رشته را برمی گرداند. اگر maxsplit داده شود، حداکثر به اندازه maxsplit ، جداکردن انجام می گیرد . اگر maxsplit مشخص نشود یا 1- باشد، پس هیچ محدودیتی بر تعداد جداکردن  وجود ندارد.

>>> my_string = "1,3,5,7,9,11"         # Notice that the numbers here are separated by commas

>>> my_list = my_string.split(',')     # Return a list, split using comma as delimiter

>>> my_list                       

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['1', '3', '5', '7', '9', '11']

 

str.strip([chars])

این متد، یک کپی از رشته با حذف کاراکترهای پیشین و پسین مشخص شده را برمی گرداند. آرگومان chars، یک رشته مشخص کننده مجموعه کاراکترهایی است که باید حذف شوند. اگر char مشخص نشده باشد، آرگومان chars بطور پیش فرض فضای خالی را حذف می کند. آرگومان char یک پیشوند یا یک پسوند نیست; بلکه، تمام ترکیبات ارزش های آن جزئی هستند.

>>> my_string = "    https://docs.python.org/3/     "    # Notice the white spaces in the string
>>> new_string = my_string.strip()                       # Remove all leading & trailing characters & return
>>> new_string

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

'https://docs.python.org/3/'

برای یک لیست مفصل تر از متد های رشته، شما را به دیدن Python Documentation تشویق می کنیم.درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات