اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

متدهای لیست با نمونه ها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:49 ب.ظ


List.append(x)

این متد ، یک آیتم به آخر لیست اضافه می­کند.

این برابر با انجام دادن این عمل است : a[len(a) : ] = [X]

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.append("William")                                   # Append "William" to the end of the list

print(my_list)   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie', 'William']

List.extend(x)

این متد،  لیست را با افزودن همه آیتم های لیست داده شده گسترش می­دهد.

این برابر است با انجام دادن: a[len(a):] = L

list_one = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]                          # This is the first list
list_two = [10, 12, 14]                                   # This is the second list

list_one.extend(list_two)                                 # Extend list_one by appending all items of list_two

print(list_one)                         

نتیجه  بصورت زیر خواهد بود:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14]

List.insert(i,x)

این متد،  در موقعیت داده شده در لیست یک آیتم قرار می­دهد.

طوری که:

i : indexای که آیتم باید در آن موقعیت در لیست درج شود.

X : آیتمی که باید درج شود.

my_list = ["Tom", "Henry", "Mickey", "Juliet", "Sophie"]    # Create a List

my_list.insert(1, "Siddhartha")                             # Insert the string "Siddhartha" at index 1

print(my_list)                                   

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Tom', 'Siddhartha', 'Henry', 'Mickey', 'Juliet', 'Sophie']

List.remove(x)

این متد ، اولین آیتم از لیستی که مقدار آن x است را حذف می­کند.اگر همچین آیتمی وجود ندارد یک خطا می­ دهد.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]     # Create a list
my_list.remove("art")                                         # Remove the first occurrence of the string "art"
print(my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

['Thou', 'precious!', 'art', 'gracious']

 

List.pop([i])

این متد،  آیتمی را در موقعیت داده شده از لیست حذف کرده و آن را برمی­گرداند.

اگر index مشخص نشده باشد ( list.pop() ) آیتم آخر در لیست را حذف می­کند.

توجه داشته باشید که کروشه  (براکت) اطراف i در این متد نشان دهنده این است که پارامتر اختیاری است، نه این که شما باید کروشه را در موقعیت مورد نظر تایپ کنید.

my_list = ["Thou", "art", "precious!", "art", "gracious"]        # Create a list
my_item = my_list.pop(2)                                         # Remove item at index 2 and return it
print("The item that was popped was: ", my_item)                 # Print my_item to see what was returned
print("my list now looks like = ", my_list)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item that was popped was:  precious!

my list now looks like =  ['Thou', 'art', 'art', 'gracious']

 

List.clear()

این متد همه آیتم ها را از لیست حذف می­کند.

 این برابر است با انجام دادن: del a[:]

my_list = [2, 3, 5, 7, 11, 13]                                # Create a list
my_list.clear()                                               # Remove all the items from the list
print(my_list) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

[]

 

List.index(x)

این متد، Index اولین آیتمی که مقدار آن در لیست برابر با x است را برمی­گرداند. اگر موردی وجود نداشت این عمل یک خطا می دهد.

my_list = ["Python", "is", "awesome", "Java", "is", "Alright"]       # Create a list
my_index = my_list.index("is")                                       # Return the index of the first "is"
print("The item was first found at index:", my_index)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The item was first found at index: 1

 

List.count(x)

این متد، تعداد آیتم های  x که در لیست وجود دارد را برمی­گرداند.

my_list = ["mew", "mew", "kitten", "mew", "mew"]                  # Create a list
my_count = my_list.count("mew")                                   # Return the number of times "mew" appears
print("The number of times the item appeared was:", my_count)  

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The number of times the item appeared was: 4

 

List.sort(key=None,reverse=False)

این متد، آیتم های لیست را مرتب سازی می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را بر نمی­گرداند. (آرگومان ها اختیاری هستند و می­توانند برای مرتب سازی سفارشی مورد استفاده قرار بگیرند. sorted() برای مشاهده توضیح آن­ها مورد استفاده قرار می گیرد)

my_list = [5, 3, 6, 1, 2, 4, 7]                  # Create a list
my_list.sort()                                   # Sort the items of the list in place
print("Sorted list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Sorted list looks like: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

List.reverse()

این متد، آیتم های لیست را در محل معکوس می­کند. توجه داشته باشید که این متد هیچ چیز را برنمی­گرداند.

my_list = ["zero", "one", "two", "three", "four", "five"]        # Create a list
my_list.reverse()                                                # Reverse the items of the list in place
print("Reversed list looks like:", my_list)

نتیجه بصورت خواهد بود:

Reversed list looks like: ['five', 'four', 'three', 'two', 'one', 'zero']

List.copy()

این متد ، یک کپی سطحی از لیست را برمی­گرداند.

این برابر است با انجام دادن:

a[:]

original_list = ["zero", "one", "two", "three"]        # Create a list
copied_list = original_list.copy()                     # Copy the original list and return it.       
print("Copied list looks like:", copied_list) 

نتیجه بصورت خواهد بود:

Copied list looks like: ['zero', 'one', 'two', 'three']

 

درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات